Gepubliceerd op:

Op 1 januari 2018 ontstaat de nieuwe gemeente Midden-Groningen, bestaande uit de ‘oude’ gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Op 1 januari 2017 telde de nieuwe gemeente 61.120 inwoners en circa 27.340 huishoudens, verspreid over 29 wijken en dorpen met elk een eigen karakter. RIGO heeft in het onderzoek vijf clusters van kernen onderscheiden en voor deze vijf woongebieden aangegeven wat de typerende kenmerken zijn. Voor de gehele gemeente en per woongebied heeft RIGO de ontwikkeling van inkomensgroepen en de woningbehoefte weergegeven, net als de behoefte aan Wonen met zorg. Ook de aardbevingsproblematiek is in het onderzoek nader onderzocht. In gedetailleerde kaartbeelden is informatie over de bevolking en de woningvoorraad voor alle 29 wijken en dorpen in de gemeente Midden-Groningen weergegeven.