Gepubliceerd op:

Daarnaast onderzocht RIGO de betaalbaarheid van het wonen en de behoefte aan wonen met zorg en ondersteuning.

RIGO heeft in het verleden diverse woningmarktonderzoeken in Tilburg uitgevoerd in opdracht van de gemeente en de corporaties. De studie Woningmarktonderzoek Tilburg uit 2016 is de laatste uit deze reeks. Op dit moment hebben de gemeente en corporaties behoefte aan een actualisatie van dit onderzoek, waarbinnen ook een aantal nieuwe thema ’s aandacht moeten krijgen. Het onderzoek vormt de onderlegger voor het woningbouwprogramma van de gemeente Tilburg, het beleid van de corporaties en de prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporaties.