Gepubliceerd op:

De vernieuwing van het woonbeleid was gewenst als gevolg van de veranderende woningbehoefte, de (woon- en bouwtechnische) veroudering van de woningvoorraad,transities in de zorgsector en een afnemend voorzieningenaanbod, vooral in de kleine kernen. RIGO onderzocht al deze beleidsvelden.