Gepubliceerd op:

Hiervoor brachten we de samenhang op de woningmarkt in kaart, samen met de aard en omvang van de opgaven in de gemeenten. Ook dachten we mee in het proces.