Gepubliceerd op:

Maandcijfers van het CBS laten zien dat de woningproductie sinds eind 2011 in een vrije val is geraakt.Eind 2008 lag het aantal bouwvergunningen per 12 maanden nog ruim boven de 80.000 woningen. Door de crisis is dit daarna gaan dalen. Even leek dit te stabiliseren op ongeveer 60.000 tot 65.000 woningen, maar sinds eind 2011 is het snel gegaan. September 2012 wijst het aantal bouwvergunningen (43.000) op een niveau dat onder de 40.000 op jaarbasis zou kunnen eindigen, een ongekend laag niveau. Het enige opwekkende signaal dat daar verandering in kan brengen is de tijdelijke opleving van woningverkopen (zowel nieuwbouw als bestaand) om de ongunstiger omstandigheden van 2013 voor te zijn. De kans is groot dat (1) de aarzelingen bij woningcorporaties, (2) de nieuwe hypotheekregels en (3) de ongunstige inkomensperspectieven zo’n mogelijk herstel in de eerste maanden van 2013 teniet doen. Tot nog toe legde de huurproductie nog een bodem onder woningproductie. In onderstaande figuur is de woningproductie tot en met september 2012 (12-maands voortschrijdend) weergegeven. Bronzijn cijfers van CBS, GIW, NVB, bewerking door RIGO. De nieuwbouw-verkopen vinden meestal vooruitlopend op de bouw plaats. Helaas kan het CBS sinds eind 2011 geen beeld meer leveren van de ontwikkeling van het aantal opgeleverde woningen.