Gepubliceerd op:

Onderdeel van dit Programma van Eisen is o.a. het maken van keuzes t.a.v.:

  • de financiering (inschrijfgeld)
  • de transitie (overgang van lokale systemen naar 1 regionale)
  • toewijzingsbeleid (wie mag mee doen? wat wordt verdeeld? op basis van welke criteria? etc.)
  • systeemregels (hoe vaak kan gereageerd worden, vormen sanctiebeleid bij weigeringen, inhoud woningadvertenties, etc.)

Op basis van het opgestelde document gaat de regio verder het traject in richting ‘live gang’ van het regionale WRV systeem.