Gepubliceerd op:

Onderdeel van dit Programma van Eisen is o.a. het maken van keuzes t.a.v.:

  • de financiering (inschrijfgeld)
  • de transitie (overgang van lokale systemen naar 1 regionale)
  • toewijzingsbeleid (wie mag mee doen? wat wordt verdeeld? op basis van welke criteria? etc.)
  • systeemregels (hoe vaak kan gereageerd worden, vormen sanctiebeleid bij weigeringen, inhoud woningadvertenties, etc.)

Op basis van het opgestelde document gaat de regio verder het traject in richting ‘live-gang’ van het regionale WRV systeem.