Gepubliceerd op:

Wilt u inzicht in de recente ontwikkelingen op de woningmarkt in uw gemeente of regio? Met het nieuwe WoON kan het. RIGO kan een lokale publicatie maken, waarin de belangrijkste uitkomsten worden besproken en (zo mogelijk) worden vergeleken met de vorige editie van het WoON. RIGO levert daarbij niet alleen de cijfers, maar ook het verhaal achter de cijfers. Aan die publicatie kunnen verdiepende analyses worden toegevoegd, eventueel in combinatie met andere bronnen.

Thema’s als woonlasten, de gevolgen van de waardedaling op de koopmarkt en de bestedingsruimte van woningzoekenden (in koop- en huursector) kunnen op maat worden uitgediept. Ook effectverkenningen en toekomstscenario’s behoren tot de mogelijkheden.

Het is onze ervaring dat gebruikers vaak behoefte hebben aan reflectie op de uitkomsten en op de betekenis voor het beleid. Voor dit doel bieden we een workshop van cijfers naar beleid. De workshop gaat in op informatie die relevant en beschikbaar is (naast het WoON ook andere bronnen), de zeggingskracht van de diverse gegevens en de vertaalslag naar beleid.