Gepubliceerd op:

In de afgelopen jaren is in de regio Zuid-Kennemerland hard gewerkt aan de Woon Zorg Welzijn (WZW) monitor. Deze WZW-monitor moet ertoe bijdragen dat er beleid wordt ontwikkeld om kwetsbare burgers beter te helpen door efficiënte en effectieve interventies, hulpverlening en ondersteuning. Dit alles onder de paraplu van het ‘langer zelfstandig wonen’.

RIGO is gevraagd een reflectie te geven op deze monitor. In het kader van deze reflectie is er een evaluatiebijeenkomst met lokale partners georganiseerd om terug, maar vooral ook vooruit te kijken. RIGO heeft tijdens deze bijeenkomst een korte presentatie mogen verzorgen en heeft, naar aanleiding van deze bijeenkomst, een memo opgesteld met een inhoudelijke reflectie op het instrument.