Gepubliceerd op:

In opdracht van de rekenkamercommissie Zwartewaterland voerde RIGO een evaluatie uit van het lokale woonbeleid. Naast naar doelformulering en effectiviteit van beleid is in dit geval ook gekeken naar de mening van bewoners over het gevoerde woonbeleid. Bewoners bleken zeer kritisch op wat de gemeente deed, terwijl de prioriteiten van de gemeente voor een groot deel overeenkwamen met wat volgens bewoners belangrijk was. Met het onderzoek ondersteunt de rekenkamercommissie de gemeenteraad bij het opstellen van een nieuw woonbeleid.