Gepubliceerd op:

In het onderzoek is gekeken naar de huidige woonlasten van huurders en kopers, de match tussen woningzoekenden en vrijkomend aanbod en de toekomstige ontwikkeling van de woningbehoefte. De uitkomsten zijn beschreven voor zes typen woonconsumenten die zich in verschillende fasen van hun wooncarrière bevinden.