Gepubliceerd op:

RIGO en BuildDesk deden onderzoek naar de noodzaak en mogelijkheden voor woonlastenbeleid. De noodzaak is er en mogelijkheden zijn er volop, maar de uitwerking staat nog in de kinderschoenen.Met de komende bezuinigingen en de stijgende huurprijzen staat de betaalbaarheid van sociale huurwoningen in toenemende mate onder druk. Hierbij mogen ook de energielasten niet vergeten worden. De komende jaren wordt een stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen verwacht. Daarom is het zaak voor overheden en corporaties om in hun woonlastenbeleid zowel huur als energie mee te nemen. Dit beeld wordt bevestigd door een onderzoek dat RIGO in samenwerking met BuildDesk heeft uitgevoerd in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, in opdracht van de Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden.Uit het onderzoek blijkt dat voor een groot deel van de huurders van corporatiewoningen het met de huidige woonlasten al moeilijk is om rond te komen.

Op de korte termijn zal deze groep het nog moeilijker krijgen door de negatieve koopkrachteffecten van de economische crisis en bezuinigingen. Op de lange termijn vormt de verwachte stijging van de energieprijzen een extra risico. Om te zien waar energiebesparende maatregelen in de corporatievoorraad zouden kunnen helpen om de toekomstige woonlasten te beperken, zijn buurten ingedeeld in risicoklassen. De indeling kan gebruikt worden als startpunt voor een gezamenlijke aanpak van gemeenten en corporaties.Ideeën voor een intergraal woonlastenbeleid, inclusief energie, zijn er volop, zo blijkt. De uitwerking in de praktijk staat echter nog in de kinderschoenen. Het wordt dus tijd voor een omslag in het denken over betaalbaarheid.