Gepubliceerd op:

De gemeente en woningcorporaties in ‘s-Hertogenbosch werken al lange tijd samen om de woonlasten in de sociale huursector betaalbaar te houden. Hiervoor is in 2014 een woonlastenakkoord gesloten, waarin de ambitie is uitgesproken om de verwachte stijging van de woonlastendruk te verminderen.

Om te monitoren in hoeverre de afgesproken ambities uit het woonlastenakkoord gerealiseerd worden, heeft RIGO, net als in 2010 en 2013, onderzoek gedaan naar de woonlasten, op basis van het Woon Onderzoek Nederland (WoON). Hieruit bleek dat de woonlasten in de sociale huursector in  in 2015 ongeveer gelijk waren aan 2013. Daarmee is de opwaartse trend afgevlakt.