Gepubliceerd op:

De Vereniging Woningcorporaties Zuid-Holland Zuid maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van het wonen voor haar huurders. Men vraagt zich welke huishoudens met hun woonlasten in de knel komen en welke huishoudens hun woonlasten goed kunnen betalen. Voor de regio’s Hoeksche Waard, Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft RIGO RIGO de actuele woonlasten van huurders in de regio en de betaalbaarheid van corporatiewoningen in beeld gebracht.