Gepubliceerd op:

Het doel van de regionalisering van de woonruimteverdeling was onder meer een betere dienstverlening en meer eenduidigheid en transparantie voor woningzoekenden. Uit de evaluatie die RIGO in opdracht van de samenwerkende woningcorporaties Eemvallei heeft uitgevoerd blijkt dat deze doelen grotendeels gehaald zijn.

Een loket voor woningzoekenden

Dankzij de komst van WoningNet Regio Eemvallei hoeven woningzoekenden zich nog maar één keer in te schrijven om in aanmerking te komen voor sociale huurwoningen in de verschillende gemeenten. Dit wordt door 80% van de woningzoekenden gewaardeerd, zo blijkt uit het onderzoek. Bovendien kunnen woningzoekenden nu via één website alle sociale huurwoningen en alle informatie over toewijzingsregels vinden, terwijl zij daarvoor voorheen bij diverse systemen moesten aankloppen. Ook de gebruiksvriendelijkheid van het systeem wordt gewaardeerd.

Voor de corporaties in de regio Eemvallei is het regionale systeem een grote vooruitgang: het werk is makkelijker en minder foutgevoelig geworden en het verhuurproces verloopt een stuk sneller

Een volgende stap?

Door het regionale systeem vallen de verschillen in de regelgeving tussen gemeenten nu wel des te meer op. Veel woningzoekenden zouden het toejuichen als in alle gemeenten in de regio dezelfde spelregels gehanteerd zouden worden. Dit vergt gezamenlijke opvattingen over de volkshuisvestelijke doelen van de woonruimteverdeling. Nu het regionale verdeelsysteem een succes blijkt te zijn, zou dit een volgende stap in de regionalisering kunnen zijn.

Over de evaluatie

De evaluatie van het woonruimteverdelingssysteem in de regio Eemvallei bestond uit drie onderdelen: een data-analyse, aan de hand van gegevens van WoningNet over verhuringen, reacties en woningzoekenden, twee groepsgesprekken met medewerkers van corporaties en gemeenten en een enquête onder woningzoekenden.