Gepubliceerd op:

Sinds het begin van deze eeuw verdeelt woningcorporatie Centrada in Lelystad haar vrijkomende woningen via het aanbodmodel. De laatste evaluatie van dit systeem dateert uit 2004. In opdracht van Centrada heeft RIGO het systeem afgelopen jaar opnieuw geëvalueerd, met de vraag: ‘werkt de verdeling van sociale huurwoningen door Centrada nog zoals beoogd?’.

Uit de evaluatie blijkt dat het goed gaat met de woonruimteverdeling in Lelystad. De kernwaarden waarop de woonruimteverdeling gestoeld is, Keuzevrijheid, Transparantie en Rechtvaardigheid, staan als een huis. Ook hebben de betrokken partijen (corporatie, gemeente en huurdersvereniging) aangegeven dat deze kernwaarden in de toekomst van toepassing moeten blijven. Tegelijkertijd zien we echter dat deze onder druk komen te staan, door de toepassing van inkomenseisen, de woningbezettingsnorm en de uitvoering van de urgentieregeling.

De wachttijden voor een sociale huurwoning in Lelystad (in 2015 gemiddeld 3,3 jaar) zijn de laatste jaren stabiel gebleven. Dat is opvallend, want op veel plekken zijn de wachttijden de laatste jaren opgelopen. Met een gemiddelde wachttijd van 1,3 jaar in 2015 is het verloten van woningen, wat in Lelystad bij 15% van het aanbod wordt gedaan, een echt alternatief voor woningzoekenden die niet de ‘luxe’ hadden om zich tijdig in te schrijven. De woningzoekenden tenslotte zijn overwegend tevreden over de manier waarop de sociale huurwoningen in Lelystad worden verdeeld en de dienstverlening die Centrada daarbij levert.

Belangrijkste verbeterpunten liggen op het vlak van communicatie (uitleg spelregels, transparantie over woningtoewijzingen) en automatisering (modernere uitstraling, responsive website, werken met zoekprofielen). De resultaten van deze evaluatie kan Centrada gebruiken om aanpassingen te doen aan het systeem, de dienstverlening of voor het maken van nieuwe (of gewijzigde) prestatieafspraken. Het is aan de corporatie om daar, samen met de huurdersvereniging en de gemeente, verder vorm aan te geven.