Gepubliceerd op:

Uit de analyse van de cijfers uit Woonmatch West-Friesland blijkt dat de inschrijftijden en zoektijden bij verhuring de afgelopen jaren zijn gestegen. Woningzoekenden met minder dan 5 jaar inschrijftijd maken steeds minder kans om een woning via Woonmatch te vinden.

Oorzaken

Belangrijkste oorzaak voor de stijging is de afname van het aantal verhuringen via advertenties: het aantal woningen dat in advertenties op Woonmatch West-Friesland is aangeboden is gedaald. Daarnaast is ook de vraag gestegen, gemeten naar het aantal actief woningzoekenden.

De stijging van de inschrijftijd lokt strategisch zoekgedrag uit van woningzoekenden. Ze schrijven zich eerder (uit voorzorg) in om alvast inschrijftijd te sparen en reageren de eerste jaren na hun inschrijving minder vaak op woningen dan voorheen.

Effectverkenning

De corporaties overwegen om een deel van het woningaanbod met voorrang aan te bieden aan doorstromers en een ander deel aan spoedzoekers. De effecten hiervan zijn verkend middels een beperkte simulatie van de toewijzingen.