Gepubliceerd op:

Almelo wil een sterke centrumgemeente zijn en blijven, met een regionale functie voor Noordwest-Twente. In de nieuwe Woonvisie Almelo 2020 – 2030 beschrijft de gemeente hoe zij dat op woongebied wil realiseren. In de woonvisie zijn drie grote ambities geformuleerd. De gemeente Almelo streeft naar een woningvoorraad die: flexibel, evenwichtig & gevarieerd en toekomstbestendig & duurzaam is. Voor elk van deze ambities zijn deelambities geformuleerd, waar de gemeente – samen met haar partners – de komende jaren aan gaat werken.