Gepubliceerd op:

De veranderingen op de (regionale) woningmarkt, in beleidsuitgangspunten en in landelijke wet- en regelgeving vormde de aanleiding voor de gemeente Barneveld om te werken aan een nieuwe woonvisie.

RIGO voerde de pen en verzorgde de inhoudelijke voorbereiding en gespreksleiding van de diverse interactieve bijeenkomsten. Inhoudelijk kennis en ervaring haalden we op uit bestaand beleid en onderzoek, uit de gemeentelijke organisatie en onder belanghouders. De basis voor de nieuwe woonvisie was de Nota van Uitgangpunten (NvU) inclusief een Plan van Aanpak, waarover de gemeenteraad eerder besloot.

Aanvullend hierop voerden wij een woningmarktonderzoek uit, zodat we gebruik konden maken van de laatste inzichten uit het WoON-onderzoek 2015.

We leverden uiteindelijk twee producten op; de woonvisie en een separate woningmarktrapportage.