Gepubliceerd op:

De gemeente wilde weer meer de regie nemen op wonen. Actuele vraagstukken die onder meer speelden tijdens het opstellen van deze woonvisie waren: Welke woningen voegen we toe in de nieuwe stedelijke woonmilieus van het Alkmaars Kanaal? Hoe zorgen we dat bestaande wijken toekomstbestendig blijven? Wat hebben de kernen in het landelijk gebied nodig om vitaal te blijven? Hoe kunnen we mede in het licht van de vergrijzing wonen welzijn en zorg meer aan elkaar verbinden? Bij het analyseren van de opgaven en het formuleren van de speerpunten betrokken we een breed palet aan belanghouders en natuurlijk ook de gemeenteraad.