Gepubliceerd op:

De huidige woonvisie stamt uit 2016. Sinds die tijd is er veel gebeurd op de woningmarkt: de economische ontwikkeling, met als gevolg een toenemende druk op de woningmarkt vanuit de Randstad, en de lage rentestand hebben bijvoorbeeld gezorgd voor stijgende woningprijzen. In combinatie met toenemende eisen aan woningbouw (denk aan gasloos ontwikkelen) zijn de bouwkosten flink gestegen. Ook de positie van woningbouwcorporaties (afnemende investeringscapaciteit, toenemende opgave, nieuwe verhoudingen in de lokale driehoek) heeft zich sinds 2016 ontwikkeld. Kortom: er is behoefte aan een nieuw beleidsmatig kader voor de volkshuisvesting voor de komende vier jaar (2021-2025), met een doorkijk naar 2030 en 2040.