Gepubliceerd op:

De gemeente Oost Gelre ligt midden in een regio die te maken heeft met een afnemende bevolking, leegstand en druk op de houdbaarheid van voorzieningen. Tegelijk bieden deze trends kansen voor landschapsontwikkeling, meer ruimte voor initiatieven door bewoners, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en zorg.

Deze ontwikkelingen en de beleidsmatige reactie daarop zijn beschreven in de Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025, die in het voorjaar van 2015 is vastgesteld. Oost Gelre geeft met de nieuwe woonvisie daaraan een lokale invulling die tevens een basis biedt voor het maken van prestatieafspraken.