Gepubliceerd op:

De vorige woonvisie (Woonvisie Teylingen, een kijk op het wonen in Sassenheim, Voorhout en Warmond voor de periode 2008-2020) was aan vernieuwing toe. Zowel de woningmarkt als de beleidsomgeving waren sinds het vaststellen van deze woonvisie sterk veranderd. De gemeente wilde dan ook, samen met de samenwerkende corporaties een nieuwe woonvisie opstellen.

Het document geeft richting aan het handelen van de gemeente en haar partners en fungeert als toetsingskader voor initiatieven. Het legt ook een nieuwe basis onder samenwerking met partners en prestatieafspraken.