Gepubliceerd op:

‘Dromen waarmaken’. Dat is het motto van de nieuwe woonvisie van de gemeente Heusden. RIGO werkte mee aan de totstandkoming ervan.

Centraal in de Woonvisie van de gemeente Heusden staat dat bewoners zoveel mogelijk zelf de woondromen moeten kunnen waarmaken, conform het gemeentelijke motto ‘dromen, doen, Heusden’. Deze rode draad loopt door de hele woonvisie. Van de traditionele onderwerpen die in een nieuw daglicht zijn komen te staan als betaalbaarheid en wonen met zorg tot en met het voorraadbeleid.