Gepubliceerd op:

Om te beginnen voerden we een woningbehoefteonderzoek uit. We keken hiervoor naar de huidige situatie op de woningmarkt en voerden een toekomstverkenning uit. Om meer zicht te krijgen op de woonwensen van de jongeren in Scherpenzeel hebben we aanvullend een enquête uitgezet.

Met deze kennis in het achterhoofd gingen we samen met de gemeente aan de slag met het opstellen van de woonvisie. Dit kreeg achtereenvolgens vorm door na te denken over de opgaven, de ambities en de concrete acties die hieruit op de korte en langere termijn zouden voortkomen. In de eerste twee stappen was er aandacht voor de visie van de Gemeenteraad, de verschillende belanghouders en bewoners.