Gepubliceerd op:

RIGO ondersteunt de gemeente Uithoorn bij het opstellen van een woonzorgvisie voor de komende jaren. We benutten daarbij bestaande onderzoeken en voegen daaraan een beperkte, gerichte woningmarktanalyse toe. We hebben in overleg met de gemeente een zorgvuldig proces georganiseerd, waarin we alle geledingen van de gemeente, bewoners(vertegenwoordigers) en relevante partijen meenemen en betrekken. Bovendien hebben we extra aandacht voor het zo concreet mogelijk vertalen van de visie in een uitvoeringsprogramma, dat draagvlak krijgt binnen de organisatie. Zo draagt de woonzorgvisie bij aan het meer integraal werken in de gemeente Uithoorn en zorgen we voor een – gezien de beperkte ambtelijke capaciteit – haalbaar programma. Daarnaast biedt het programma handvaten voor de raad om de voortgang goed te kunnen volgen.