Gepubliceerd op:

Het woningmarktonderzoek geeft een goed beeld van de wensen en aandachtspunten zoals die onder de Uithoornse inwoners leven, met oog voor de diversiteit aan wijken en een helder beeld van de positie van Uithoorn op de regionale woningmarkt. De woonvisie verwoordt de opvattingen en doelen van de gemeente Uithoorn, omlijst met uitspraken over rolopvatting en inzet.

In het proces zijn naast de bewoners ook andere partners en belanghebbenden geraadpleegd. Documenten zijn te raadplegen via de website van de gemeente Uithoorn.