Gepubliceerd op:

De gemeente Opsterland had behoefte aan een actuele Woonvisie om hiermee, samen met andere betrokkenen, gestalte te geven aan het wonen in de gemeente voor de komende jaren. Ook dient de woonvisie als basis voor het maken van prestatieafspraken met de corporaties.