Gepubliceerd op:

De gemeente Waterland wilde in een kort tijdsbestek een nieuwe visie ontwikkelen en op basis daarvan meer sturing geven aan het wonen. De gemeente koos voor een compacte woonvisie, die helderheid geeft over de woonopgaven in de gemeente en over de beleidskaders. Tevens bevat het een agenda voor de uitvoering, die voldoende concreet is als basis voor het maken van prestatieafspraken.