Gepubliceerd op:

Het woonwagenbeleid van de gemeente Lansingerland is toe aan een actualisatie, zodat het aansluit bij het beleidskader van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met het nieuwe beleid wil de gemeente invulling geven aan de woonbehoefte van woonwagenbewoners. Daarnaast biedt het beleidstraject de gemeente de mogelijkheid de banden met bewoners aan te halen, om zo tot een duurzaam en gedragen beleid voor de toekomst te komen. RIGO ondersteunt de gemeente in het proces van beleidsvorming, onder andere door in gesprek te gaan met betrokkenen. Hierbij zetten we onze kennis over woonbeleid en het thema in.