Tijdens haar onderzoek heeft Roos de relatie onderzocht tussen gemeentelijke interventies, percepties van leefbaarheid en vertrouwen. Hiervoor is ze in gesprek gegaan met bewoners van het woonwagenkamp en betrokken professionals.

Beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid

Woonwagenkampen zijn de laatste jaren regelmatig in het nieuws, om verschillende redenen: van berichten over criminaliteit tot protesten tegen gemeentelijk beleid. In 2017 heeft de Nationale Ombudsman gerapporteerd over het standplaatsenbeleid. Hierin verwijst hij naar uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens over mensenrechten van woonwagenbewoners. Deze rechten zijn in Nederland in het geding wanneer gemeenten gebruik maken van het zogenoemde uitsterfbeleid. Naar aanleiding hiervan heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een beleidskader uitgebracht waarin gemeenten handvatten worden aangereikt tot (her)vorming van beleid.

Herinrichting Beukenbergen

De gemeente Zeist is zo’n 10 jaar geleden begonnen met een grootschalige herinrichting van woonwagenkamp Beukbergen. De gemeente, woningcorporaties en bewoners zijn aan de slag gegaan om het gebied te herinrichten. Hierbij werd de wachtlijst, waar zo’n 50 wachtenden op stonden, weggewerkt door nieuwe standplaatsen te realiseren. Dit heeft er toe geleid dat Beukbergen nu het grootste woonwagencentrum van West-Europa is, met zo’n 220 standplaatsen. De samenwerking ging niet altijd zonder slag of stoot, maar in 2018 vond dan toch de feestelijke opening plaats van het hernieuwde woonwagencentrum plaats.

Hecht contact tussen bewoners

Het contact met bewoners en hun betrokkenheid bij het proces worden door alle partijen beschouwd als essentieel voor het succes van de herinrichting. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat bewoners het gevoel hebben dat ze worden gehoord. Bewoners van Beukbergen zijn trots en tevreden met het eindresultaat van de herinrichting. Wel geven ze aan dat het ‘gevoel van vroeger’ langzaam verdwijnt en dat Beukbergen steeds meer een normale wijk van Zeist wordt. Toch verwachten bewoners niet dat het hechte contact tussen bewoners onderling snel zal verdwijnen op Beukbergen. Voor de toekomst van Beukbergen is het van belang dat het contact tussen organisaties/professionals en bewoners in stand wordt gehouden. Door transparant te blijven handelen en duidelijk te communiceren over mogelijkheden, kunnen bestaande verhoudingen op peil gehouden worden.

Wooncongres: woonwagenbeleid en participatie van bewoners

Op het Wooncongres 2019 op 4 december, georganiseerd door Platform31 en TU Delft, zullen Roos Hoeve en Thierry Wever van RIGO in samenwerking met Platform31 een themasessie organiseren in het kader van woonwagenbeleid en participatie van bewoners. Houd de site van Platform31 in de gaten voor meer informatie over deze sessie.

Beukbergen in de jaren 60