Gepubliceerd op:

De resultaten worden gebruikt om de juiste afwegingen en keuzen te kunnen maken met betrekking tot (het aanpassen van) de woningvoorraad op de middellange termijn en het te voeren beleid in de komende vijf jaar.