Gepubliceerd op:

In het oostelijke deel van de Jacob Geelbuurt in Amsterdam Nieuw-West worden alle 314 woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Woningcorporatie De Alliantie is, in samenwerking met de bewonerscommissie, volop bezig met de voorbereiding voor de vernieuwing van de woningen. De bewonerscommissie is akkoord met het sociaal plan. Na het informeren van de huurders over het sociaal plan, is het dan ook tijd voor een bewonersraadpleging.

De uitkomst van de bewonersraadpleging vormt de basis voor het gekwalificeerd advies over het sociaal plan van de bewonerscommissie aan de corporatie. Bij het advies over het sociaal plan geldt dat een meerderheid van de reguliere huurders in moet stemmen met het sociaal plan. Als dat niet het geval is, zal de bewonerscommissie negatief adviseren.

Draagvlakmeting sociaal plan

Aan de hand van een korte vragenlijst, een tweetal informatiebijeenkomsten en het aanvullend afleggen van huisbezoeken heeft RIGO de bewoners gevraagd naar hun mening over het sociaal plan. Uit het onderzoek kwam dat een meerderheid van de bewoners akkoord gaat met het sociaal plan. Het advies van de bewonerscommissie aan de corporatie is dan ook in beginsel een positief advies geworden.

Belangrijkste uitkomst

Uit de opmerkingen die door bewoners bij de draagvlakmeting gemaakt zijn, blijkt dat de onzekerheid van waar mensen kunnen gaan wonen en/of dit passend is voor hun persoonlijke en financiële situatie een belangrijke factor is om zich zorgen te maken. Hoewel in het sociaal plan geprobeerd is om hieraan aandacht te besteden, is dit niet voldoende gebleken voor een omvangrijke groep bewoners. De bewonerscommissie heeft in het advies dan ook verschillende dringende aanbevelingen opgenomen om deze onzekerheid bij bewoners weg te nemen.