Gepubliceerd op:

De inwoners van de gemeente Rijssen-Holten zijn aan de hand van een enquête bevraagd over hun woonsituatie en woonwensen.

De uitkomsten worden gebruikt als input voor onder andere het formuleren van (gezamenlijke) beleidsuitgangspunten, het vormgeven van het strategisch voorraadbeleid en het maken van prestatieafspraken.