Gepubliceerd op:

Dergelijke basisinformatie zou door gemeenten kunnen worden gebruikt om de opgaven rond wonen, zorg en welzijn in beeld te brengen. En dat zou weer input kunnen geven aan de Woonvisie en aan het gesprek over de opgaven met andere actoren.

RIGO is gestart met een verkenning van de informatiebehoefte van gemeenten op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Daarnaast zijn bestaande bronnen en initiatieven, om kennis op het terrein van wonen, zorg en welzijn te clusteren en/of de opgave wonen, zorg en welzijn te bepalen, in kaart gebracht. Het beschikbare aanbod aan informatie en tools is vervolgens geconfronteerd met de behoeften van gemeenten, om na te gaan waar ‘lacunes’ liggen.

De hoofdconclusie van het onderzoek luidt dat er bij gemeenten behoefte is aan een scenariotool waarmee de beleidsopgaven rond wonen, zorg en welzijn kunnen worden verkend.