Gepubliceerd op:

Dat de WOZ-huren leiden tot nivellering is niet waar; het tegendeel is waarschijnlijker.Onlangs meldde het Financieel Dagblad dat het plan van het kabinet om de WOZ-waarde als uitgangspunt te nemen voor de maximale huur tot extra nivellering zou leiden. Een deel van de corporaties zou nu al huren vragen die boven de voorgestelde 4,5% van de WOZ-waarde ligt. Hierdoor zouden huurders van corporaties met een laag inkomen minder huur gaan betalen, waardoor de inkomensverschillen verder afnemen. Er zijn zeker gebieden in Nederland aan te wijzen waar het huurniveau van corporatiewoningen op of boven 4,5% van de WOZ-waarde ligt, zoals de krimpregio’s. Het gaat echter wel om uitzonderingen.Uit de onderstaande kaart blijkt dat er in 2009 in de meeste regio’s nog veel ruimte was tussen de feitelijke huur van corporatiewoningen en de WOZ-huur (gebaseerd op 4,5% van de WOZ-waarde). De afgelopen jaren hebben veel corporaties hun streefhuurbeleid al naar boven bijgesteld en is de WOZ-waardegedaald, waardoor de verschillen kleiner zijn geworden.

Ook de komende jaren zullen de WOZ-waarden nog dalen. Toch kunnen de huren vooral in de Noordvleugel van de Randstad en Oost-Brabant nog behoorlijk omhoog wanneer de maximale huurprijs gebaseerd wordt op de WOZ-waarde. Daarmee kunnen de woonlasten voor huurders met een laag inkomens, ondanks de dempende werking van de huurtoeslag, de komende jaren in veel regio’sgaan stijgen. De nivellerende werking van andere plannen uit het regeerakkoord wordt hiermee deels gecompenseerd en niet versterkt, zoals het FD suggereert.