Gepubliceerd op:

Het ministerie van BZK is bezig het Woningwaarderingsstelsel (WWS) te moderniseren. Voorwaarde daarbij is dat de verdiencapaciteit van verhuurders niet wordt aangetast en er geen grote schokeffecten optreden. Het ministerie volgt daarbij de lijn van marginale aanpassing van het huidige WWS. In een notendop behelst die marginale aanpassing de introductie van de WOZ-waarde per m2 ter vervanging van de punten voor schaarste, woonomgeving en woningtype.

RIGO berekende effecten van diverse moderniseringsvarianten voor de G4: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Met name in Amsterdam, waar de WOZ-waarde van woningen sterk uit de pas loopt met de rest van het land, zijn de effecten van inpassing van de WOZ-waarde in het WWS aanzienlijk. Binnen de ring van Amsterdam ontstaat er opwaartse druk op de maximale huurprijs. Buiten de ring gebeurt eerder het omgekeerde: daar zijn de WOZ-waarden niet hoog genoeg om het wegvallen van de schaarstepunten te compenseren. Ook in de overige G4-steden treden verschillende effecten op in de diverse stadsdelen.