Gepubliceerd op:

Geografische kaarten zijn zeer geschikt om bevindingen mee te illustreren. Deze kaarten kunnen we presenteren in een interactieve kaartenportal.

Een voorbeeld hiervan is de kaartenset die we onlangs voor de Gemeente Doetinchem hebben gemaakt. Met zo’n kaartenportal is het voor gebruikers mogelijk om informatie uit verschillende kaartlagen te combineren en zo mogelijke probleemgebieden op het spoor te komen. De combinatie ouderen en ongeschikte woningen laat bijvoorbeeld zien waar er mogelijk problemen gaan ontstaan als ouderen langer thuis blijven wonen. De combinatie leefbaarheid en sociaal-economische situatie toont gebieden met risico op leefbaarheidsproblemen in de toekomst. En de combinatie gasverbruik en inkomensniveau laat zien waar knelpunten met de betaalbaarheid van wonen mogen worden verwacht. Er komen steeds meer bronnen met gedetailleerde geografische informatie beschikbaar, die zich lenen voor weergave in kaartvorm.

Op de site www.wonenopdekaart.nl zijn diverse voorbeelden van bij RIGO beschikbaar kaartenmateriaal te vinden: zoals opleidingsniveau, woonmilieus, bevolkingsprognoses, maar ook de postcodekaart om de cijfers mee af te beelden.