Gepubliceerd op:

ZVH werkt hard aan de Zaanse woningmarktopgaven, met bevlogen medewerkers die dichtbij de klant staan. Ook financieel is de corporatie weer gezond. Toch ontbrak soms het gevoel te kunnen sturen op waar het naartoe moet: te vaak bestaat het werk uit het reageren op ‘dingen die nou eenmaal moeten’. De missie en visie staan nog fier overeind, maar de groeiende woningmarktopgaven vragen om scherpere keuzes die duidelijk richting geven aan de koers voor de komende jaren.

Om die koers aan te scherpen hebben we met ZVH op de belangrijkste volkshuisvestelijke thema’s vragen gesteld – en beantwoord.

  • Wat wil ZVH over tien jaar bereikt hebben? Welke drijfveren zitten er achter betaalbaarheid, beschikbaarheid of kwaliteit?
  • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en opgaven in Zaanstad? En welk deel van die opgaven pakt ZVH op? Behoren middeninkomens ook tot de doelgroep?
  • Wat vinden we de basis van een betaalbare en passende woning, iets doodgewoons en toch zo schaars?
  • Waar begint en eindigt de rol van ZVH in de buurten en wijken? Hoe maken we het verschil tussen een huis en een thuis?
  • Kwaliteit en duurzaamheid: wat zijn de onder- en bovengrenzen van kwaliteit? En werken we primair aan duurzaamheid om CO2-uitstoot te verminderen, om energiearmoede tegen te gaan of voor het wooncomfort?
  • Welke keuzes maken we als financieel niet alles kan? Wat zijn de ondergrenzen en waar worden de middelen die ‘over’ zijn dan in geïnvesteerd?
  • Met welke financiële uitgangspunten zorgen we dat we nu én straks maximaal kunnen bijdragen aan deze opgaven?

Die vragen en antwoorden zijn met de collega’s van ZVH besproken, met de RvC en de bewonersraad. Intern geeft de aangescherpte koers richting aan het beleid en biedt het de kaders die bij het werken met zelfsturende teams zo van belang zijn. Ook levert het de nodige bijvangst op: werkt onze communicatie wel voor alle soorten huurders? Wat willen we met de BOG-portefeuille bereiken? Hoe kunnen we de onderaannemers beter inzetten om sociale problemen te signaleren? Extern laat het de huurders, gemeente en andere partners zien waar ZVH voor staat en wat men van ZVH mag verwachten bij het ‘groos’ werken aan de Zaanse opgaven.