Gepubliceerd op:

RIGO begeleidde een Expertgroep van leden en externe experts en trad op als analist en penvoerder. Voornaamste vraagstuk was de wijze waarop de streefhuren bij mutatie moeten worden verdeeld, teneinde een gezonde exploitatie van de bijna 900 (monumentale) woningen mogelijk te maken.