Visie

Het veld waarin wij werkzaam zijn, is constant in beweging. Dat vraagt om aanpassingsvermogen, zowel van ons als van onze opdrachtgevers.

Daarom zijn ook wij constant in beweging: we houden onze kennis en vaardigheden op peil en zorgen ervoor dat de producten die we leveren aansluiten bij de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers.

Dat doen we sinds 1972, toen het Research Instituut Gebouwde Omgeving als stichting werd opgericht door de directeuren van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid en de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. In 1991 werd de stichting een bv met de naam RIGO Research en Advies. Sinds 2007 is RIGO een gezamenlijke onderneming waarvan elke medewerker aandeelhouder kan worden.

Kernwaarden

We werken in teams, om de breed aanwezige kennis zo goed mogelijk te benutten.

We vinden dat goede besluiten zijn gebaseerd op feiten, niet op veronderstellingen. Een gedegen verkenning en analyse vormen de basis.

We ondersteunen opdrachtgevers bij het maken van goed onderbouwde en realistische keuzes en helpen bij het vinden van draagvlak voor die keuzes.

We zijn onafhankelijk, betrokken, nieuwsgierig en innovatief.

RIGO is gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015 norm. Sinds 2006 is ons kwaliteitssysteem gecertificeerd. Voor meer informatie over ons kwaliteitsbeleid, zie https://www.rigo.nl/kwaliteitsbeleid/.

Medewerkers

Bestuur

Raad van toezicht

Geassocieerd partners