Wie zijn wij?

RIGO is de onafhankelijke beleidsadviseur en onderzoekspartner die in de maatschappelijke dynamiek van belangen en perspectieven op de woningmarkt helpt bij het maken van weloverwogen keuzes. Dit doen we door feiten voor te leggen en te duiden, de complexiteit te ontrafelen en de (beleids)opties op tafel te leggen. Al meer dan 50 jaar bewegen wij ons in de dynamische wereld van het wonen.

Kernwaarden

Onafhankelijk: We behouden in ons werk altijd een objectieve rol waar het gaat om de betekenis van onderzoeksresultaten en de impact van adviezen, los van politieke drijfveren en gewenste uitkomsten.

Betrokken: We hebben oog voor verschillende belangen en behoeften, zowel binnen opdrachten als binnen onze organisatie. We zetten ons in om het verschil te maken voor onze opdrachtgevers.

Nieuwsgierig: We zijn altijd op zoek naar de vraag achter de vraag. Luisteren aandachtig en vragen door om tot de kern te komen. Nieuwsgierigheid is voor ons de voedingsbodem voor leren en het zien van verschillende perspectieven.

Innovatief: We denken vooruit in toekomstgerichte oplossingen, streven naar continue verbetering van onze producten en diensten, en creëren een omgeving waarin ontwikkeling wordt gestimuleerd.

 

Onze missie

Wij zijn een gids voor overheden, woningcorporaties en marktpartijen in het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van hun besluitvorming. Dit doen we via advies, onderzoek, procesbegeleiding en via tijdelijke detachering. Onze aanpak is gebaseerd op een objectieve blik, specialistische verkenning en analyse en de inzichten vanuit systeemwereld én leefwereld. Elke opdracht vereist maatwerk, waarbij ieder lid van ons team unieke waarde toevoegt. Wat ons bij RIGO bindt is de kennis en passie voor het woondomein, plezier in ons werk en de gedeelde wens om maatschappelijke impact te realiseren.

RIGO-methode

Wat ons onderscheidt is de diversiteit en complexiteit van onze opdrachten. Onze kracht is om ingewikkelde zaken terug te brengen tot de essentie. Wat zien we gebeuren? Wat vinden we daarvan? Wat zijn de opties? Werkt het beleid naar behoren? Deze vragen stellen we zowel als generalist in het woondomein als specialist in relatie tot specifieke thema’s of wet- en regelgeving. We dragen maatschappelijk bij en blijven onszelf verbeteren.

Medewerkers

Bestuur

Raad van toezicht

Geassocieerd partners