Over

Bij de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot heeft Perry gewerkt als adviseur, projectleider en manager strategie. Hij heeft ruime ervaring met portefeuillesturing, huurbeleid, implementatie van de Woningwet en de inzet van doelgroepcontracten zoals voor jongeren en grote gezinnen. En hoe je daar goede afspraken over maakt met huurders en gemeente.

In 2010 is Perry gepromoveerd als planoloog. Met behulp van een portfoliobenadering onderzocht hij hoe gemeenten tot optimale investeringsstrategieën kunnen komen door de ontwikkeling van buurten in kaart te brengen. Ook was hij hoofdredacteur van het tijdschrift Rooilijn.

Lopende projecten

Publicaties