Over

Perry heeft ruime ervaring met portefeuillesturing, huurbeleid, het werken aan doorstroming, implementatie van de Woningwet en de inzet voor specifieke doelgroepen zoals jongeren en grote gezinnen. En hoe je daar goede afspraken over maakt met huurders en gemeente. Hij adviseert en onderzoekt met enthousiasme over de volkshuisvestelijke vragen hoe het slimmer en eerlijker kan, en hoe je eruit haalt wat erin zit.

Van 2007 tot 2019 werkte Perry bij de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot: als adviseur, projectleider en manager strategie. In 2010 is hij gepromoveerd als planoloog. Met behulp van een portfoliobenadering onderzocht hij hoe gemeenten tot optimale investeringsstrategieën kunnen komen door de ontwikkeling van buurten in kaart te brengen. Ook was Perry hoofdredacteur van het tijdschrift Rooilijn.

Lopende projecten

Publicaties