Over

Ik werk als generalist aan verschillende opgaven in het wonen. Voor gemeenten, corporaties, marktpartijen of bewoners. Als specialist heb ik veel ervaring met het werken aan doorstroming, portefeuillesturing en strategievorming bij corporaties. En hoe je daar goede afspraken over maakt met huurders en gemeente. Ik adviseer, onderzoek en help het proces daarover op gang, zodat we volkshuisvestelijk eruit uithalen wat erin zit.

Van 2007 tot 2019 werkte ik bij de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot: als adviseur, projectleider en manager strategie. In 2010 ben ik gepromoveerd als planoloog. Met behulp van een portfoliobenadering onderzocht ik hoe gemeenten tot optimale investeringsstrategieën kunnen komen door de ontwikkeling van buurten in kaart te brengen. Ook was ik hoofdredacteur van het tijdschrift Rooilijn.

Lopende projecten

Publicaties