Gepubliceerd op:

Gemeente, huurders en corporaties streven meestal voor het overgrote deel dezelfde doelen na. Alle drie willen ze voldoende sociale huurwoningen die betaalbaar zijn, met goede kwaliteit en energieprestatie, in fijne buurten met ongestoord woongenot. Corporaties dienen conform de Woningwet naar redelijkheid bij te dragen aan het gemeentelijk woonbeleid. Prestatieafspraken gaan over de vraag wat die redelijke bijdrage is.

Succesvolle prestatieafspraken kennen wat ons betreft een paar cruciale ingrediënten, die daarom centraal staan bij onze begeleiding:

  • Onderling vertrouwen tussen de partijen. Dit maakt het proces niet alleen een stuk prettiger, maar het maakt het mogelijk om samen de lat hoog te leggen. En wanneer het lastig blijkt die lat te halen kan dat in goede samenwerking besproken worden en niet in een sfeer van ‘afrekenen en vingers natellen’.
  • SMART: niets zo vervelend als vage en vrijblijvende afspraken. Afspraken moeten zo concreet mogelijk zijn en goed te monitoren. We moeten tijdens en na de rit kunnen zien hoe goed of slecht het gaat. Zonder in al te veel details door te schieten.
  • Ambitieus maar realistisch: misschien wel het moeilijkst is het vinden van de juiste balans tussen stevige ambities (er is immers genoeg te doen) en realisme. We willen niet telkens moeten constateren dat doelen wéér niet gehaald zijn.
  • Wederkerigheid: het lijkt soms alsof gemeenten en huurders alleen de vragende partijen zijn en de corporaties moeten leveren. Maar partijen zijn steeds meer afhankelijk van elkaar, zoals in de energietransitie, de nieuwbouwopgave of de zorg voor kwetsbare bewoners en leefbare buurten.
  • Flexibel: de wereld verandert snel en niet alles is maakbaar. Tijdens de rit moeten afspraken zo nodig kunnen worden aangepast, of accenten worden verlegd als de omstandigheden daarom vragen.