Gepubliceerd op:

Advies doorstroming in Utrecht

De woningnood is hoog in Utrecht. In haast alle segmenten en voor alle doelgroepen zijn er tekorten: starters, gezinnen, urgente en kwetsbare doelgroepen, huurders, kopers, middeninkomens. Het kiezen wat en voor wie te bouwen en hoe de bestaande woningen eerlijk te verdelen is een lastig dilemma. RIGO adviseerde de gemeente Utrecht over hoe de doorstroming te bevorderen..

Met de corporaties en de gemeenteraad hebben we het gehad over het belang van doorstroming, als middel om méér woningen beschikbaar te krijgen voor allerlei type woningzoekenden en uiteindelijk ook de starter. Dat levert weliswaar niet meer woningen op maar wel meer verhuizingen. Bouwen blijft dus cruciaal, ‘zoals een schuifpuzzel ook alleen werkt met een leeg vakje’.

In dit advies beschrijven we hoe doorstroming via verhuisketens werkt en wat daarmee ‘te winnen én te verliezen’ is. En we geven advies over maatregelen om de doorstroming in Utrecht te bevorderen, mede aan de hand van aantal werksessies met gemeente en corporaties.