Gepubliceerd op:

In het voorjaar van 2023 heeft RIGO voor de elfde keer een enquête uitgezet onder de bewoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, om de (beleving van) leefbaarheid van de wijken te meten. In de enquête wordt gevraagd naar verschillende leefbaarheidsthema’s: de fysieke woonomgeving, de sociale woonomgeving, veiligheid en overlast. Onder elk thema vallen leefbaarheidsaspecten. Voor al deze leefbaarheidsaspecten is per wijk en voor de gemeente als geheel de beoordeling van de bewoners in kaart gebracht. Vervolgens is gekeken naar de verschillen tussen de cijfers op wijkniveau en het gemeentelijk gemiddelde. De enquête is hetzelfde gebleven als bij voorgaande leefbaarheidsonderzoeken in de gemeente om veranderingen in de tijd te kunnen monitoren.

Het totaaloordeel dat de bewoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp gemiddeld voor hun wijk geven is een 8,0. Daarmee is het cijfer gelijk gebleven ten opzichte van de laatste meting in 2021. Ook de aspecten van de fysieke en sociale woonomgeving worden in de wijken vergelijkbaar beoordeeld als twee jaar geleden. Qua veiligheid en overlast zijn er wat verschuivingen zichtbaar in de wijken, zowel verbeteringen als verslechteringen.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het gemeentelijk beleid en bij werkzaamheden van de gemeente op het gebied van veiligheid, verkeer, jeugd en speelruimte, maar ook het beheer van de woonomgeving, de gebiedsgerichte projecten en de wijkgerichte aanpak.