Gepubliceerd op:

Het paper belicht verschillende kanten van doorstroming en de vragen die dat oproept. Hoe werken verhuisketens? Wat is eigenlijk een goed bouwprogramma en waarom is bouwen voor doorstroming belangrijk? Hoeveel extra verhuizingen zijn er mogelijk met anders bouwen en/of anders toewijzen?

Maar doorstroming gaat over meer dan bouwen: welke andere maatregelen kennen we om doorstroming in bestaande bouw en nieuwbouw te bevorderen? En wat als we (gemeenten, corporaties, marktpartijen) onszelf daar nog een beetje in stretchen?

En tot slot vraagt doorstroming ook een – misschien tegen-intuïtieve – kijk op het woonbeleid. We zijn inmiddels gewend dat de schaarste op de woningmarkt haast alleen maar nare dilemma’s oplevert: hoe verdelen we de koek als het helpen van de ene groep ten koste gaat van de andere. Maar het mooie van verhuisketens is nu juist dat het helpen van doorstromers (toch vaak de typische insiders op de woningmarkt) leidt tot méér mensen die kunnen verhuizen. En daar gaat het toch om?

De gehele paperbundel is bij Platform31 te downloaden.