Gepubliceerd op:

RIGO monitort en evalueert de resultaten van de volgende maatregelen:

  • Van Groot naar Beter
  • Inzet van een Wooncoach
  • Lokale en regionale voorrang bij nieuwbouwwoningen, jongerenwoningen en woningen met vier of meer kamers

We onderzoeken of de maatregelen tot meer doorstromende Soestenaren leiden (of waren mensen sowieso wel verhuisd?). We kijken daarbij ook naar het effect van veel minder woningen verloten dan voorheen. En we bekijken of de energie in tijd en geld die geïnvesteerd wordt in verhouding staat tot het resultaat.

In het najaar monitoren we de eerste resultaten, in het voorjaar van 2024 evalueren we het hele jaar, met een advies over het vervolg.