Gepubliceerd op:

Al jaren vormen de gemeenten Beverwijk en Heemskerk één woongebied, en sinds 2005 werken de gemeenten Beverwijk en Heemskerk samen bij het opstellen van een Woonvisie. RIGO is gevraagd de gemeenten daarbij te ondersteunen, in het proces en in het schrijven.

Draagvlak

Wij organiseren bijeenkomsten met diverse partijen: De gemeenten, de inwoners, en uiteraard een brede groep belanghouders als woningcorporaties en marktpartijen. Dit omdat de vraagstukken die spelen breed moeten worden aangepakt, en hetgeen in een woonvisie landt dus ook breed gedragen dient te worden. Vraagstukken in dit traject die onder andere spelen:

  • Waar kunnen we bijbouwen, of woningen aan de bestaande voorraad toevoegen?
  • Hoe houden we woonmilieus gedifferentieerd én betaalbaar?
  • Hoe zorgen we dat bestaande wijken toekomstbestendig blijven?
  • Welke randvoorwaarden zijn nodig om in te kunnen spelen op de vergrijzing?

De discussies en uitkomsten van de discussies laten we landen in een gezamenlijke woonvisie. Tevens helpen wij bij het schrijven. Robuust waar nodig, omdat de ontwikkelingen op de woningmarkt in rap tempo plaatsvinden en een visie daarom tegen een stootje moet kunnen. Tegelijkertijd ook gedetailleerd waar kan; voor het uitvoeren van volkshuisvestelijk beleid is het noodzakelijk dat kaders gesteld worden en er voldoende richting wordt gegeven aan uitvoerende (markt)partijen.

Nieuwe wet- en regelgeving

Vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat de nieuwe woonvisie voor Beverwijk en Heemskerk in lijn is met actueel landelijk wet- en regelgeving en beleid. Op dit moment is dat beleid flink in beweging. We volgen de ontwikkelingen op de voet en sorteren waar mogelijk alvast voor op aanstaande veranderingen. We zorgen er in ieder geval voor dat onderdelen van de nieuwe woonvisie uiteindelijk zonder al te grote wijzigingen een plaats kunnen krijgen in de omgevingsvisie en het volkshuisvestingsprogramma, en dat we aan de verschillende relevante wettelijke eisen voldoen (waarover hieronder meer). Waarbij aangetekend dat deze structuur de gemeenten en ons ook nog steeds veel beleidsruimte geeft.