Over

Thierry wil graag de onderste steen boven halen en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in zijn vakgebied. Hij houdt zich vooral bezig met het lokale woonbeleid: het maken en evalueren van prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties en het opstellen van woon- en kernvisies. Daarnaast werkt hij geregeld aan het strategisch voorraadbeleid van corporaties, opdrachten rond de woonruimteverdeling en rekenkamer onderzoeken.

Samen met gemeenten, corporaties en huurders werken aan wonen

In zijn werk is hij enthousiast, nieuwsgierig, deskundig en denkt hij mee met de opdrachtgever. Naast het schrijven van visies, notities en beleidsstukken, heeft Thierry veel plezier in de procesmatige uitdagingen die het werk meebrengt. Daarnaast is hij docent op het vlak van de woonruimteverdeling en de geldende wetten en regels binnen het trainee-programma Talent in Huis en de cursus Trends in de woonruimteverdeling van OTB/ TU Delft en RIGO.

Thierry is in 2009 afgestudeerd als planoloog aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp prestatieafspraken. Eerder rondde Thierry de master Bestuur en Beleid aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht af. Tijdens de laatste jaren van zijn studie werkte Thierry als junior onderzoeker-adviseur bij SGBO/BMC.

Lopende projecten

Publicaties