Gepubliceerd op:

Op 1 januari 2022 zijn de oude gemeente Heerhugowaard en Langedijk gefuseerd tot de gemeente Dijk en Waard. Vanwege de bestuurlijke fusie vervallen de nu geldende woonvisies van Heerhugowaard en Langedijk op termijn. Hoewel de beschreven hoofdthema’s in beide beleidsdocumenten onverminderd actueel zijn, zijn beide visies op onderdelen toe aan een actualisatie.

Een gedegen cijfermatige basis mag voor een woonvisie niet ontbreken. Dan gaat het om kennis van de huidige situatie op de woningmarkt, van mogelijke ontwikkelingen daarin en van de speelruimte om daarin te sturen. De komende tien tot vijftien jaar gaat ook nog het een en ander verschuiven, onder meer onder invloed van de vergrijzing. Hoewel de toekomst deels ongewis is, zijn waarschijnlijke ontwikkelingen aan de vraagkant wel te kwantificeren. Deze inzichten vormen de basis voor de te ontwikkelen visie.