Gepubliceerd op:

Prestatieafspraken

Bij Woonzorg Nederland is behoefte aan versterking op het vlak van de interne voorbereiding op het jaarlijkse traject rondom de prestatieafspraken. Vanuit de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om in gesprek te gaan met de gemeente en huurdersorganisatie om samen tot prestatieafspraken te komen. Woonzorg Nederland is met haar landelijke karakter een bijzondere woningcorporatie, het proces rondom de prestatieafspraken vergt aandacht. Wij ondersteunen bij het vormen van het bod van Woonzorg Nederland.

Woonruimteverdeling

Woonzorg Nederland is een unieke woningcorporatie doordat het de enige landelijk toegelaten categoriale instelling is en zich ook nog exclusief op 55+ huisvesting richt. Nu steeds meer gemeenten een huisvestingsverordening en een gezamenlijk en vaak zelfs regionaal verdeelsysteem introduceren, wordt Woonzorg Nederland ook steeds meer geconfronteerd met keuzes rondom vraagstukken binnen de woonruimteverdeling. Wij ondersteunen Woonzorg Nederland bij het ontwikkelen van eigen beleid op woonruimteverdeling waarmee er aangesloten kan worden bij deze regionale verdeelsystemen maar ook, wanneer dit er niet is, er eenduidig en transparant woningen kunnen worden toegewezen. Naast het ontwikkelen van dit beleid kijken we ook een stap verder naar de implementatie en wat daarbij komt kijken.